دایاتِک، تکنولوژی فردا ...

میا (MIA)، پلتفرمی جدید برای تحلیل برهمکنش مولکولی

دستگاهی خودکار با بهره‌گیری از تکنولوژی میکروفلوئیدیک و پلاسمونیک

تشخیص آزمایشگاهی

(In Vitro Diagnostics)

داروپژوهی

(Drug Discovery)

بیوتکنولوژی

(Biotechnology)

صنایع غذایی

(Food Industry)

تشخیص آزمایشگاهی (IVD)

میا (MIA) پلتفرمی برای پیش‌بینی و پیش‌گیری بیماری سرطان، بررسی میزان اثرپذیری درمان و تشخیص زودهنگام متاستاز ناشی از آن

نمونه‌ها را در مقیاس سلولی و مولکولی، با دقت و سرعت بسیار مورد آزمایش قرار دهید.

داروپژوهی و بیوتکنولوژی

میا (MIA) پلتفرمی برای کشف، توسعه و تحلیل انواع دارو و واکسن، بازیابی اپی‌توپ‌ها و نمایه‌سازی بیوسیمیلارها

بیومولکول‌ها را با ظرفیت بالا غربالگری کنید؛ سرعت واکنش و قدرت پیوند در هر آزمایش را بررسی نمایید.

صنایع غذایی

میا (MIA) پلتفرمی برای تعیین سلامت، کنترل کیفیت و سنجش محصولات غذایی و کشاورزی

افزودنی‌های غیرمجاز، آنتی‌بیوتیک‌ها، میکروب‌ها و مواد سمی و تراریخته را در هر نمونه بدون برچسب‌گذاری شناسایی نمایید.