دستگاه تحلیل برهمکنش مولکولی

این محصول از سه بخش اصلی بیوسنسور، سیستم میکروفلوئیدی و سیستم تصویربرداری تشکیل شده است. رزونانس پلاسمون‌های سطحی مبنای اصلی عملکرد دستگاه تحلیل برهمکنش مولکولی می‌باشد. روش کار دستگاه به این صورت است که ابتدا بیوسنسور مناسب وارد دستگاه می‌گردد. تمامی نمونه‌ها و محلول‌های مورد نیاز برای آزمایش نیز درون دستگاه قرار می‏گیرند. سپس، کاربر با استفاده از نرم‏افزار نصب شده بر روی کامپیوتر، تنظیمات آزمایش را انجام داده و با اجرای فرمان شروع، آزمایش به صورت خودکار آغاز می‌گردد. برهمکنش مولکولی میان نمونه‏های مختلف موجب تشخیص و اندازه‏گیری ماده هدف موجود در آن‌ها می‏گردد. نتایج کمی و کیفی آزمایش، لحظه به لحظه در مانیتور کاربر قابل مشاهده است. همچنین، در صورت نیاز امکان چاپ نتایچ آزمایش پس از اتمام آن نیز میسر می‌باشد. این دستگاه علاوه بر بهرمندی از دقت و سرعت زیاد، اطلاعات مفیدی در مورد غلظت مواد مختلف، سرعت انجام واکنش‌ و تمایل ترکیب آن‌ها با یکدیگر ارایه می‌نماید.

مزایا

  • دقت و حساسیت زیاد
  • تعیین غلظت ماده هدف
  • بدون برچست (Label-free)
  • غیر مخرب (Non-destructive)
  • تعیین سرعت واکنش (Kinetics)
  • تحلیل تمایل ترکیبی ذرات (Affinity)
  • نمایش نتایج آزمایش در لحظه (Real-time)
  • ظرفیت بالای انجام آزمایش‌ها (High-throughput)

سایر محصولات