بیوسنسور پلاسمونی

این بیوسنسور پلاسمونی، مناسب کار در طول موج nm 650 (نور قرمز) می‌باشد. اندازه کلی بیوسنسور برابر cm 5/2 × cm 5/2 و ناحیه فعال آن cm 1 × cm 1 است. همچنین، این بیوسنسور قابلیت اتصال مکانیکی و شیمیایی به کانال‌های میکروفلوئیدی را دارد. از این بیوسنسور می‌توان برای تحلیل برهمکنش میان مولکول‌های مختلف موجود در نمونه‌ها استفاده کرد.

مزایا

  • دقت بسیار
  • حساسیت بالا
  • تعیین غلظت و تعداد ماده هدف
  • بدون برچست (Label-free)
  •  غیر مخرب (Non-destructive)

سایر محصولات