تقدیر از تیم پارس‌تِک در رویداد استارتاپ تریگر ۱۱ دانشگاه صنعتی شریف

یازدهمین دوره رویداد استارتاپ تریگر با همکاری شتاب‌دهنده‌ی دانشگاه صنعتی شریف و شتاب‌دهنده‌ی نوآوری تشخیصی سیناپس، پیرامون موضوع فناوری تجهیزات تشخیص آزمایشگاهی (IVD)، با اولویت در موضوعات میکروفلوئیدیک، بیوسنسور، POCT و گلوکومتر در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. بیش از ۶۰ شرکت کننده از اساتید، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کارشناسی با رشته‌های مرتبط و از دانشگاه‌های سراسر کشور در این رویداد حضور داشتند. تیم پارس‌تِک (ParsTech) از مجموعه دایا فناوری مانا با ایده “بیوسنسور متامتریالی میکروفلوئیدی” نیز در این رویداد شرکت کرد. هدف از ارایه این ایده، معرفی روشی جدید و دقیق برای پیش‌بینی و پیش‌گیری بیماری سرطان، بررسی میزان اثرپذیری درمان و تشخیص زودهنگام متاستاز ناشی از این بیماری بوده است. در پایان این رویداد، تیم پارس‌تِک به عنوان یکی از تیم‌های برگزیده، مورد تقدیر برگزارکنندگان قرار گرفت.

سایر اخبار