تقدیر از تیم پارس‌تِک در رویداد استارتاپ تریگر ۱۱ دانشگاه صنعتی شریف

ساخت حسگر زیستی برای تشخیص سریع بیماری کووید-۱۹ در دانشگاه صنعتی شریف

موفقیت تیم پارس‌تِک در چهارمین دوره جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان